HIỆP HỘI EURASIA

Tịnh Trúc Gia là một trung tâm nhân đạo ngoài công lập theo pháp luật Việt Nam, với sự giám sát của Bộ Lao Động..
Tịnh Trúc Gia được xây dựng và thành lập bởi Hiệp Hội Eurasia, Thụy Sĩ.

Chúng tôi gần như hoàn toàn phụ thuộc vào việc gây quỹ cho các chi phí hoạt động của trung tâm. Chúng tôi cũng nhận được một số nguồn thu nhập nhỏ từ việc bán các sản phẩm được sản xuất tại các xưởng làm việc tại trung tâm chúng tôi. Phần lớn các học viên sinh sống và làm việc tại Tịnh Trúc Gia đến từ những gia đình gặp nhiều khó khăn, và chúng tôi cần phải tìm những nguồn tài trợ cho chính những gia đình đó, cũng như giúp chúng tôi trang trãi các chi phí hoạt động của trung tâm và tiền lương cho các nhân viên làm việc tại Trung tâm.

Hãy chung tay với chung tôi để cùng chia sẽ bằng cách tài trợ cho các học viên:
Để trung tâm hoạt động với các chi phí thường ngày, chúng tôi phải tìm tài trợ 120$/tháng cho mỗi học viên.

  • Bạn có thể tài trợ hoàn toàn khoản chi phí trong mỗi tháng : 120$
  • Bạn có thể tài trợ cho riêng khoản chi phí nội trú mỗi tháng : 40$
  • Bạn có thể tài trợ cho riêng khoản chi phí thực phẩm mỗi tháng : 40$
  • Bạn có thể tài trợ cho riêng khoản chi phí đào tạo mỗi tháng : 40$
  • Bạn có muốn tài trợ một số chi phí hàng tháng khác?

Chúng tôi rất hạnh phúc nếu bạn có thể cam kết ít nhất trong khoảng thời gian 3 năm đối với sự hỗ trợ của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất cảm kích với bất cứ các khoản đóng góp nào.

Nếu bạn đã đồng ý với sự hỗ trợ hào phóng đối với một trong những học viên của chúng tôi, xin vui lòng gửi cho chúng tôi những câu hỏi hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư, xin cảm ơn.

Một khi bạn đã bày tỏ sự quan tâm trong việc hỗ trợ một học viên tại Tịnh Trúc Gia, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một bản ghi chép cá nhân với tên, hình ảnh và tiểu sử ngắn của bạn học viên đó tới bạn.

Chúng tôi sẽ thường xuyên gửi cho bạn các báo cáo và những thông tin về cuộc sống tại Tịnh Trúc Gia cũng như sự tiến bộ của học viên mà bạn đang tài trợ. Khi bạn đến thăm Tịnh Trúc Gia, chúng tôi có một số phòng khách lưu trú. Bạn có thể gặp gỡ các em học viên cùng đội ngũ giáo viên sống và làm việc tại trung tâm, nơi mà bạn đã đóng góp hỗ trợ với sự hào phóng của bạn.

DONATIONS TO EURASIA FOUNDATION AND ASSOCIATION

Donation by cheque
Should you prefer to donate
by cheque, please contribute
any donation to Eurasia
account in Switzerland:

EURASIA
BANQUE CANTONALE VAUDOISE
CCP 4967385  
COMPTE 987.86.01 
IBAN CH78 0076 7000 A098 78601

Please send your full name and
postal and e mail address to: lisiha@hotmail.com

Thank you for your generosity
and kindness

With our best wishes

For any further questions
please contact Lisi Ha Vinh: lisiha@hotmail.com

Donation by PayPal

PayPal Logo
Donations Eurasia Foundation and Association

HỖ TRỢ / ĐÓNG GÓP


Dear Donors, the whole team thanks you warmly for your generosity towards Eurasia's projects during the year 2015
Eurasia Vietnam-Peaceful Bamboo Family