EURASIA FOUNDATION AND ASSOCIATION

LIÊN HỆ TẠI THỤY SĨ

LIÊN HỆ TẠI VIỆT NAM

Tho Havinh Ph. Dr., Chủ tịch Hội


Address: Chemin des fleurs 10
CH-1607 Palézieux-Gare,
Thụy Sĩ
Mobile: (CH) +41 79 798 1982
Mail: havinhtho@gmail.com

Lisi Ha Vinh, MA, Giám đốc
Address: Chemin des fleurs 10
CH-1607 Palézieux-Gare,
Thụy Sĩ
Mobile: (CH) +41 79 543 6446 : (VN) +84 90 817 6985
Mail: lisiha@hotmail.com

Minh Khanh Tran
Văn phòng: Phát hiện sớm và tư vấn của cha mẹ tại thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 436B / 65 đường 3/2 st, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mobile: +84 90 331 4736
Office: +84 8 3979 8263
Mail: khanhtran@eurasia.org.vn
: trankhanh12@hotmail.com

Van Tu Pham
Peaceful Bamboo Family, in Hue,
Địa chỉ: 436B / 65 đường 3/2 st, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Di động: +84 91 40 19 774
Văn phòng: +84 54 39 31 123
Mail: tuphampbf@gmail.com
: vtphameurasia@yahoo.com

LIÊN HỆ TẠI

PACCOM Registered: AU578/UB-HB

DENOMINATION:
Within the scope of Article 60 of the Swiss Civil Code, an association is hereby established for an unlimited duration, under the denomination of “EURASIA , Association for the Development of Curative Education in Viêt-Nam” (hereinafter called the Association)