Eurasia Christmas Newsletter 2017 for our dear friends and members
It is with great joy that we are starting to prepare festivities and events to celebrate the 20 years of Eurasia in 2018 in Switzerland and Vietnam. NEWSLETTER

HIỆP HỘI EURASIA

EURASIA, QUỸ VÀ HIỆP HỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH SƯ PHẠM TRỊ LIỆU TẠI VIỆT NAM

Mục đích của sư phạm trị liệu là giúp đỡ những trẻ em và thiếu niên bị khiếm khuyết về trí tuệ, tâm lý và thể chất.

Mục tiêu của hiệp hội:

Để đạt mục tiêu đó, Hiệp hội

Hiệp hội Eurasia

Hiệp hội Eurasia được thành lập ngày 6 tháng 12 năm 1999.

Quỹ Eurasia

Quỹ được thành lập ngày 30 tháng 03 năm 2007 với mục tiêu hỗ trợ Hiệp hội Eurasia thực hiện những nhiệm vụ của nó trong việc giúp đỡ những người khuyết tật tại Việt Nam.

CHÀO MỪNG

TỊNH TRÚC GIA (TTG)   XƯỞNG LÀM VIỆC   ĐÀO TẠO
   
         
GIÁO DỤC MẦM NON TÍCH HỢP   TÂM TRÍ VÀ CUỘC SỐNG   DỰ ÁN
   

 

   Eurasia bienvenue